Kā iestāties KTS Baltija?

Iestāšanās noteikumi

Iesniegumu par iestāšanos Krievijas Tūrindustrijas savienībā var iesniegt uzņēmumi un organizācijas ar ne mazāk kā 3 gadu darbības stāžu tūrisma nozarē.
Uzņēmumi un organizācijas ar mazāk kā 3 gadu darbības stāžu var tikt pieņemti tikai izņēmuma gadījumā, ja uzņēmums var iesniegt 3 Savienības biedru rekomendācijas, kuri ir Savienības biedri ne mazāk kā 3 gadus. Rekomendācijas var izsniegt arī KST Izpilddirekcija un reģionālās nodaļas.


Nepieciešamie dokumenti:

- Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas. Aptuvenais teksts:

„Organizācija „Organizācijas Nosaukums” (atbilstoši reģistrācijas dokumentiem) lūdz izskatīt jautājumu par tās uzņemšanu biedra statusā Krievijas Tūrindustrijas savienībā. Organizācija piekrīt Savienības darbības pamatvirzieniem un nostādnēm un apņemas pildīt Savienības Statūtus.
Vadītājs. Paraksts. Zīmogs. Datums”

- Reģistrācijas apliecības kopija;
- Tūroperatoriem un aģentūrām – izziņa/apstiprinājums no ALTA ( reģistrācijas numurs un reģistrācijas datums)
- Aizpildīta reģistrācijas kartiņa;
- Aizpildīta reklāmas kartiņa;
- Aizpildīts izraksts no Izraksts no Biedrības dibināšanas sapulces protokola „Par iestāšanās un ikgadējo biedra naudu apmēru”

Uzziņām:

Ivonna Grīnvalde
Biedrības „Krievijas Tūrindustrijas savienības Baltijas nodaļa”
Izpilddirektore

Kontakti: mob.t. +371 291 114 11
e-pasts: rstbaltia@rata.ru