Darba grupas

Viesmīlības kvalitātes standarts - Ilona Ansone ( Baltijas KTS nodaļas vadītāja)

Korporatīvais un reģionālais "brendings" - Oļegs Vahruševs

Likumdošanas īpatnības tūrisma nozarē - Eiropas pieredze, piemēri un tiesiskāš normas - Ilze Ramoliņa ( Baltijas KTS nodaļas juriskonsults)

Sporta, kultūras un citi masu pasākumi kā reģiona tūrisma attīstības veicinātāji - Ivonna Grīnvalde (Baltijas KTS nodaļas izpilddirektore)

Interneta resursu ietekme uz tūrisma attīstību. Eiropas web-tehnologijas un dizains mūsdienu tūrista vajadzību apmierināšanai - Oļegs Vahruševs

Lauku un gastronomiskā tūrisma attīstība - Raitis Sijāts, Iveta Sproģe

Sadarbības veicināšanas pieredze starp privāto tūrisma uzņēmēju un valsts un pašvaldību struktūrām - Astrīda Trupovniece

SPA pakalpojumu attīstība tūrisma industrijā - Anna Volkova ( (Baltijas SPA asociācija)

Etnogrāfiskais tūrisms, tā attīstība un aktualitāte mūsdienu tūrisma tirgū - Igors Ziemelis ( Latvijas Brīvdabas Etnogrāfiskais muzejs)

Medicīniskais un rehabilitāciju tūrisms - Gunta Ušpele, Inese Kravale